Küsitlused

2021a. tehtud Saulepi piirkonna arengukava koostamiseks tehtud küsitluse kokkuvõte

https://saulepi.ee/wp-content/uploads/2021/04/Kusitluse-kokkuvote.pdf